KURUMSAL

Migros Kalite


ALIRKEN GÜVENLİ (TEDARİKÇİ)
 • Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, tedarikçilerin uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve rehberlik sunmaktadır. Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmaların üretim tesisleri denetlenmektedir. Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalardan ürün satın alımı yapılmamaktadır.
 • Migros, tedarikçilerinin, "Kaliteli ve Güvenli ürün" üretmesinin yanı sıra, çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapmaları konusunda da farkındalığını artırmak amacı ile yapılan “Tedarikçi Denetim Programı” kapsamı 2017 yılında genişletmiştir.
 • Migros Tedarikçi Denetim Programı çerçevesinde BRC standardı kapsamında Ürün Güvenliği Denetimleri, GC Sedex kapsamında ise Etik ve Sosyal Denetimler gerçekleştirilmektedir.
 • Migros, ürün sağlığı konusunda Uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadar olan süreçlerini kontrol altına almaktadır.
 • Satışa sunulan ve sunulacak olan tüm ürünler, Gıda-Gıda dışı olmak üzere özel hazırlanmış “Migros Kontrol Kriterleri” ve yasal mevzuat kriterleri doğrultusunda, kalite uzmanları tarafından periyodik olarak izlenmektedir.
 • Migros markalı ürünler, üretimden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada titizlikle kontrol edilir. Ürünlerin performansları; üretim öncesi ve sonrasında periyodik olarak yapılan tesis denetimleri, yasal mevzuat ve Migros parametreleri kapsamında içerik ve kalite analizleri ve tat panelleri ile düzenli olarak takip edilmekte, dağıtım merkezi mal kabulünden mağaza mal kabulü, hatta reyonda durduğu süre içerisinde kontrol süreçlerinden geçmektedir.
 • Tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında güvenli ürünler sunmak için Migros, “İyi Tarım Uygulamaları Üretim Modeli” ni benimsenmiş olup, tedarikçilerini sertifikalı tarım yapmaları için teşvik etmektedir. Ayrıca Migros bitkisel üretimde “İyi Tarım Uygulamaları Grup Sertifikasyonuna” sahip ilk perakendeci olarak üretici gruplarının birebir sertifikasyon ve denetim süreçlerini de takip etmektedir.


SAKLARKEN/SEVK EDERKEN GÜVENLİ (DAĞITIM MERKEZİ)
 • Migros Ticaret A.Ş.’nin, Dağıtım merkezleri ve mağazalarına tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.
 • Migros Dağıtım Merkezlerinde, kalite kontrol laboratuvarları mevcut olup, meyve sebze depoları ve et dağıtım merkezleri de dahil olmak üzere tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen tüm ürünler mal kabul sırasında kontrol edilmektedir.2016 yılında Migros Kalite Uzmanları tarafından 183.766 ürün, mal kabul uzmanları tarafından ise 1.631.860 ürün olmak üzere toplamda 1.815.626 adet ürünün kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 • Dağıtım Merkezleri Kalite Yönetim süreçleri Migros ‘ un sahip olduğu kalite sistem belgelerine uygun olarak her aşamada Migros Kalite Uzmanları gözetiminde yürütülmektedir. Gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincir, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul, depolama, sevkiyatı ile müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz kontrolü sağlanmaktadır.


SATARKEN GÜVENLİ (MAĞAZA)
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği sistemlerinin tüm gereklilikleri, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş ve her aşamadaki iş süreçlerine dahil edilmiştir.
 • Mağaza operasyon süreçlerinde, gıda güvenliğini etkileyen kritik kontrol noktaları günlük ve haftalık bazda oluşturulan kontrol formları ile takip edilmektedir. Son kullanma tarihi kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, izlenebilirlik kontrolleri ise bu sistemin izlenmesine ilişkin kayıtlı yapılan uygulamalardan sadece bir kaçıdır.
 • Mağazalar, kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, etkinliğinin arttırılması amacı ile habersiz olarak bağımsız dış kurum tarafından ve Migros Kalite Uzmanları tarafından denetlenmektedir. Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır.
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.
 • Tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros, sahip olduğu beş kalite yönetim sistemi belgelerine ait mağaza süreçlerini, kendi kalite ekibi ve akredite bağımsız dış kurum tarafından habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrol etmektedir.

Migros, stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerine daima modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Migros Ticaret, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen beş Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip İlk Gıda Perakendecisidir. Bu belgeler; 

 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim  Sistemi
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim  Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Migros, benimsemiş olduğu kurumsal değerler çerçevesinde, müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik ve yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, beklentileri karşılamayı değil, aşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da Kalite Yönetim Sistemi süreçleri ve prosesleri oluşturarak, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuştur. Kurulan sistem, 2005 yılında TSE tarafından onaylanarak ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ Belgesi alınmıştır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmak, kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde “Risk Yönetimi” yaklaşımı sergileyerek, tehlikelerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Migros Ticaret bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu, 2006 yılında “TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Sistem odağında, gıda güvenliği kontrollerini etkili ve dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirmek, HACCP Tehlike Analizleri, Operasyonel Ön Gereksinim Programları ve Ön gereksinim Programlarının sistematik bir şekilde yönetimi ve kontrolü yer almaktadır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Migros Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” tüm müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için, kılavuzluk prensipleri doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür. İletinin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirmesi, araştırılması, bilginin toplanması, iletinin analizi ve değerlendirilmesi, cevap verme, memnuniyet ölçümü süreçlerini kapsamaktadır. Migros, bu kapsamda 2013 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros Ticaret A.Ş., Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde , İş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturur. Proaktif bir yaklaşım benimseyerek, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini belirler, izler ve kontrol altında tutarak, sürekli iyileşme sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenler. Migros bu çalışmalarıyla, kalite yolculuğunda bir adım daha atarak 2015 yılında “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almıştır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Migros Ticaret A.Ş. , gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermektedir. Migros tüm ilgili taraflarıyla birlikte, çevre performansını arttırmak, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetimi sağlayabilmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemini kurarak, 2016 yılında "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini" almıştır. Migros, yaşam döngüsü bakış açısıyla faaliyetlerinin çevre boyutlarını  ve   çevresel  risklerini belirleyerek  kontrol etmekte ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltmak için çalışmalarını yürütmektedir. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırır. Migros, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projeleriyle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığını ve sorumluluğunu gelecek nesillere taşır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız